top of page

Privacybeleid

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking, ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.
Het doel van de GDPR is onder meer om de persoonlijke digitale gegevens van EU-inwonenden beter te beschermen. 
Soultravel, gevestigd in de Afsneemolenstraat 5, 9051 Afsnee in België is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en bevestigt de naleving van de Europese richtlijnen omtrent naleving van de persoonsgegevens.
Contactgegevens:
lienmeirlaen@gmail.com
+32476.62.30.05

Soultravel hecht veel waarde aan de privacy van onze cliënten.
De persoonlijke gegevens die je doorgeeft aan soultravel worden vertrouwelijk behandeld. Ze komen terecht in onze eigen database en worden niet doorgegeven, gedeeld of verkocht aan derden.

 

Persoonsgegevens
Soultravel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het gaat hierbij over de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Adresgegevens


Doel van de verwerkte persoonsgegevens

Betalingsmodaliteiten verzenden, nieuwsbrieven uitsturen, je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren als je ingeschreven bent voor een activiteit (aanvraag deelname, betalingsverzoek, praktische informatie, evaluatieformulier, follow-up mails, …) alsook je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Indien je jouw contactgegevens niet wenst in te vullen, neem je best contact met ons op via lienmeirlaen@gmail.com en dan bekijken we samen met jou hoe we je inschrijving op een andere wijze kunnen verwerken.


Rechten van de cliënt
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lienmeirlaen@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.


Beveiligen
Soultravel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
We willen je hiermee zeker geen extra stress bezorgen, maar we vonden het toch nodig om je op de hoogte te stellen van dit alles.

Heb je nog andere vragen, aarzel niet ons te contacteren via lienmeirlaen@gmail.com.
 

bottom of page